top of page
carboreal-2.png

Our services:
Responsible carbon compensation and financial management

Carboreal offers comprehensive carbon compensation services designed to reduce the carbon footprint and promote sustainable development. Our expertise enables companies to take concrete actions to curb climate change. Get to know our services and take a step towards a cleaner future.

Carboreal tarjoaa innovatiivisia hiilikompensaatioratkaisuja metsittämällä. Tämä palvelu keskittyy ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vähentämiseen istuttamalla uusia metsiä ja hoitamalla olemassa olevia metsiä. Meidän lähestymistapamme ei ainoastaan vähennä kasvihuonekaasupäästöjä, vaan myös edistää biodiversiteettiä ja parantaa ekosysteemien terveyttä.

Suunnittelemme ja toteutamme räätälöityjä metsitysprojekteja, joissa istutamme puita alueille, joilla ei ole aiemmin ollut metsää tai jotka ovat kärsineet metsäkadosta. Erityisesti keskitymme myös turvepeltojen metsittämiseen, mikä on erittäin tehokas tapa sitoa hiilidioksidia ilmakehästä ja auttaa saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteet.

Tarjoamme kokonaisvaltaista metsänhoitoa, joka sisältää puiden hoidon, kasvun seurannan ja maaperän ylläpidon. Kestävä metsänhoito varmistaa, että metsät pysyvät terveinä ja tuottavat jatkuvasti hiilensidontaa.

Tarjoamme selkeät raportit hiilikompensaatioista ja projektin vaikutuksista ympäristöön. Autamme myös sertifioimaan projektit kansainvälisten standardien mukaisesti, mikä takaa, että kompensointitoimenpiteet täyttävät kaikki vaatimukset.

Työskentelemme tiiviisti asiakkaidemme kanssa kehittääksemme tehokkaita hiilikompensaatioratkaisuja, jotka täyttävät heidän erityiset tarpeensa ja tavoitteensa. Tarjoamme asiantuntevaa konsultointia ja tukea projektin kaikissa vaiheissa.

Carboreal tarjoaa hiilikompensaatioratkaisuja metsittämällä, jotka auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja parantamaan ekosysteemien terveyttä. Erityisesti turvepeltojen metsittäminen on keskeinen osa toimintaamme, sillä se tarjoaa merkittäviä hyötyjä ilmaston ja ympäristön kannalta. Räätälöidyt metsitysprojektit, asiantunteva metsänhoito ja selkeä raportointi tekevät meistä luotettavan kumppanin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Liity meihin ja ota askel kohti kestävämpää tulevaisuutta metsittämällä.

Why Carboreal?

Commit to a cleaner tomorrow

Experience how a Finnish forest can change the world. Carboreal offers you the opportunity to participate directly in the fight against climate change. Our unique carbon compensation not only neutralizes your carbon footprint, but also supports the diversity and sustainability of forests.

Science-based carbon sequestration

Our innovative calculation tool ensures that each planted tree contributes to carbon sequestration efficiently and reliably. We choose afforestation sites carefully so that we can maximize the positive climate effects.

Show that you care, certified accountability

When you choose Carboreal, you get a certificate that proves emission compensation and demonstrates your commitment to sustainable development. Your company or private contribution is not only an investment in your own carbon neutrality, but also a valuable contribution to our common future.

Take a step towards carbon-neutral business operations

Get to know our services and start your journey towards a carbon-neutral lifestyle today. Carboreal is here to help you make a meaningful difference.

Contact us

Contact us

bottom of page