top of page

Euroopan Unionin hiilensidonnan sertifiointikehys: Kohti kestävää ja ilmastoneutraalia tulevaisuutta

Päivitetty: 6 päivää sitten
Euroopan Unionin hiilensidonnan sertifiointikehys


Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi aikamme suurimmista haasteista. Euroopan unioni (EU) on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Osana näitä pyrkimyksiä EU on luonut hiilensidonnan sertifiointikehyksen, joka pyrkii edistämään ja tukemaan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia luonnonmukaisilla menetelmillä. 


EU:n hiilensidonnan sertifiointikehys on merkittävä askel kohti kestävämpää ja ilmastoneutraalia tulevaisuutta. Kehyksen avulla voidaan edistää innovatiivisia hiilensidontamenetelmiä ja tukea niiden laajempaa käyttöönottoa. Vaikka haasteita on, sertifiointikehys tarjoaa selkeän ja luotettavan tavan todentaa ja kannustaa hiilensidontaa, mikä voi osaltaan merkittävästi auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 


Hiilensidonnan sertifiointikehys: Tavoitteet ja lainsäädäntöprosessi 


EU:n hiilensidonnan sertifiointikehyksen tavoitteena on tarjota standardisoitu ja luotettava tapa arvioida ja sertifioida yrityksen hiilensidontahanke. Tämä kehys mahdollistaa sen, että hiilensidonnan toteuttajat voivat todentaa projektinsa vaikutukset ja saada tunnustusta ja rahoitusta ponnisteluilleen. 


Saamiemme tietojen ja käsityksemme mukaan kyseisestä sääntelystä on laaja yhteisymmärrys relevanttien tahojen (parlamentti, komissio, neuvosto eli kansalliset hallitukset) välillä. Laajalla enemmistöllä saatu parlamentin myönteinen kanta huhtikuun 10. päivänä mahdollistaa asian etenemisen lainsäädäntöön ilman uutta parlamentin äänestystä, ellei yllätyksiä tapahdu. Tämä vaatii neuvoston vahvistuksen ja teknisesti sen jälkeisen virallisen lehden julkistuksen. Arvioimme, että prosessi saatetaan päätökseen hyvissä ajoin tämän vuoden aikana. Kuitenkin lopullinen varmuus asiasta varmistuu vasta päätöksenteon jälkeen.


Sertifiointikehys keskittyy erityisesti maatalouteen, metsänhoitoon ja muihin maankäyttösektoreihin, joissa luonnonmukaiset hiilendsidontamenetelmät ovat merkittäviä. Valmistelutyö sääntelyn käytännön soveltamisen osalta etenee mm. kesäkuussa ja lokakuussa nykyisen aikataulun mukaisesti, ja luonnollisesti pyrimme edesauttamaan asian etenemistä omalta osaltamme.


Sertifiointiprosessi koostuu useista vaiheista, jotka varmistavat hankkeiden laadun ja luotettavuuden. Ensimmäisessä vaiheessa hiilensidontahanke rekisteröidään EU:n hiilensidontarekisteriin, jossa määritellään hankkeen tavoitteet, hiilensidontamenetelmät ja arvioidut hiilensidontatulokset. Tämän jälkeen hankkeen edistymistä seurataan jatkuvasti, ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti. Tämä vaihe varmistaa, että hiilensidonta tapahtuu suunnitellusti ja luotettavasti. 


Ulkopuoliset asiantuntijat tarkastavat ja todentavat hankkeen tulokset varmistaakseen niiden oikeellisuuden ja luotettavuuden. Kun hanke on todettu onnistuneeksi, sille myönnetään sertifikaatti, joka tunnustaa hankkeen hiilensidonnan vaikutukset ja arvon. 


Sääntelyn teknisen voimaantulon osalta pidämme todennäköisimpänä voimaantuloa vuonna 2024 ja vaiheittain tapahtuvaa käytännön soveltamista vuosina 2025–2028, siten että yhteinen rekisteri on voimaantulon viimeinen vaihe ja mallin mukainen sertifiointimahdollisuus aukenisi ensimmäisille toimintatavoille vuoden 2025 aikana, laajentuen vuonna 2026.


EU:n ja parlamentin käsittelytapa tämän tyyppisissä asioissa perustuu prosessiin, jossa on korkeintaan kolme parlamentin äänestystä. Käsittelyjen määrän tarve perustuu asian käsittelypolkuun ja sääntelyyn, sekä matkan varrella tehtäviin mahdollisiin muutoksiin. Siksi asian käsittelypolkua ja aikaa ei voi tietää varmaksi ennen kuin asia on käsitelty loppuun saakka. Vaikka asian käsittely vaatisikin odotusten vastaisesti, sekä muutosten johdosta, uuden parlamenttikäsittelyn Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, näemme lainsäädäntöprosessin läpimenon todennäköisenä myös siinä tilanteessa.


Hiilensidonta sääntelyn merkitys ja vaikutus


Hiilensidonnan markkinan sääntely on välttämätön ja harkittu kompromissi, jonka uskomme olevan tarpeellinen. Se edustaa merkittävää edistysaskelta markkinalähtöisille hiilitoimille EU-alueella, ja samalla se säilyttää vapaaehtoisen markkinan periaatteet. Hiilensidonnan sääntely tulee olemaan merkittävä tekijä markkinan muotoutumisessa, sillä se poistaa epäasiallisesti toimivat tahot ja luo tilaa markkinan laajalle kasvulle. Tämä puolestaan mahdollistaa suuren ilmastovaikutusten saavuttamisen kustannustehokkaasti hintasignaalien avulla.

 

Sertifiointikehys tulee edistämään tehokkaita ja luotettavia hiilensidonnan käytäntöjä, jotka auttavat vähentämään ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Hiilensidontahanke voi saada rahoitusta ja tukea, mitkä tekevät niistä taloudellisesti kannattavampia. Monet hiilensidonnan menetelmät, kuten metsänhoito ja maanparannus, edistävät myös luonnon monimuotoisuutta. 


Haluatko osallistua ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisuun konkreettisten toimien, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja päästökompensaation avulla? 


Mikäli kiinnostuit Carborealin palveluista, voit olla meihin yhteydessä yhteydenottolomakkeen kautta tai soittamalla +358505488751.


Komentáře


bottom of page